Aerly Ålesund

Address
Notenesgata 14, 6002 Ålesund
6002 Ålesund
NO
Opening hours
  • Monday 10:00 - 16:30
  • Tuesday 9:30 - 16:30
  • Wednesday 10:00
  • Wednesday 16:30 - 16:30
  • Thursday 10:00 - 17:30
  • Friday 10:00 - 16:30
  • Saturday 9:30 - 15:30