Holløkken

Address
Vestby Storsenter, Senterveien 6
1540 Vestby
NO
Opening hours
  • Monday 10:00 - 19:30
  • Tuesday 9:30 - 19:30
  • Wednesday 10:00 - 19:30
  • Thursday 10:00 - 19:30
  • Friday 10:00 - 19:30
  • Saturday 10:00 - 17:30