Pyramiden Sport AS

Address
Solstrandvegen 47
9020 Tromsdalen
NO
Opening hours
  • Monday 9:00 - 19:30
  • Tuesday 8:30 - 19:30
  • Wednesday 9:00 - 19:30
  • Thursday 9:00 - 19:30
  • Friday 9:00 - 19:30
  • Saturday 10:00 - 17:30